PoliticăSocial

Un cetățean poate semna pe una sau pe mai multe liste de susținere a candidaților

Listele cu semnături pe care candidații trebuie să le depună la biroul electoral al circumscripției electorale pentru a îndeplini condițiile necesare validării candidaturii sunt motiv de manipulare în lumea satului sau chiar în orașe acolo unde oamenii nu se informează și nu cunosc legislația.

Astfel, primarii cu ștate vechi, profitând de lipsa de cunoștințe a oamenilor, le transmit acestora, după ce semnează pe lista lor, a primarilor în funcție, că nu mai pot semna și altă listă pentru alt candidat. Fapt total fals, așa cum reiese din legislație.

Această dezinformare are ca și scop manipularea cetățeanului și reducerea șanselor contracandidaților să adune semnăturile necesare pentru a i se valida dosarul.

Legea 115/2015 Art. 51
(1) Lista susţinătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, numele şi prenumele candidatului, funcţia pentru care candidează, numele şi prenumele susţinătorului, cetăţenia, data naşterii, adresa, denumirea, seria şi numărul actului de identitate, semnătura acestuia, precum şi numele şi prenumele persoanei care a întocmit-o. În cazul cetăţenilor Uniunii Europene, la rubrica „Denumirea, seria şi numărul actului de identitate” se înscriu denumirea, seria şi numărul documentului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări. Persoana care a întocmit lista este obligată ca, împreună cu aceasta, să depună o declaraţie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturii susţinătorilor.


(2) Lista susţinătorilor constituie un act public, cu toate consecinţele prevăzute de lege.


(3) Susţinătorii pot fi numai cetăţeni români sau cetăţeni ai Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul ori reşedinţa în circumscripţia electorală în cauză. Un susţinător poate sprijini mai mulţi candidaţi la funcţia de consilier local, consilier judeţean şi primar.


(4) Adeziunile susţinătorilor se dau pe propria răspundere.


(5) Lista de susţinători se depune într-un exemplar original şi o copie, la biroul electoral al circumscripţiei electorale unde se depun propunerile de candidaţi.


*) Prin derogare de la prevederile art. 51 alin. (5), la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, pentru candidaturile la consiliul local şi funcţia de primar din aceeaşi circumscripţie electorală, respectiv pentru candidaturile la consiliul judeţean şi preşedintele consiliului judeţean din aceeaşi circumscripţie electorală, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi vor prezenta câte o singură listă de susţinători.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button