EconomieEvenimentȘtiri naționale

Citeste aici lista revendicărilor facută de agricultori

Lista cu revendicările pe care reprezentanții agricultorilor le vor solicita ministrului Florin – Ionuț Barbu a fost făcută public.

Fermierii din Timiș protestează
 1. Finanțare – creditare
 • Ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri de sprijin cu caracter temporar, destinate producătorilor agricoli în scopul gestionării efectelor fenomenului de secetă pedologică și extindere la ultimii 3 ani la nivel național ( detalii norme metodologice );
 • Facilitarea creditării în regim de urgență pentru fermierii care au o situație financiară dificilă din motive neinputabile lor, inclusiv cei care nu au procese verbale de calamități în 2023;
 • Credit agricol. Informații capital de lucru și investiții, furnizare draft act normativ, stadiu, condiții, garanții de stat/co-garantare, mărirea plafonului din cifra de afaceri;

2. APIA:

 • Urgentarea plății integrale a subvențiilor către toți fermierii până la 1 februarie 2024;
 • Plata subvențiilor către fermierii din eșantioanele de control care nu au probleme sau au fost remediate, în 7 zile lucrătoare;
 • Realizare softului și plata ecoschemelor până la 1 martie 2024;

3. Constrangeri și ecocondiționalități:

 • GAEC 6, 7 și 8 – continuarea acordării derogărilor pentru 2024 și propunerea altor măsuri;
 • Oferirea de alternative la produse de protecția plantelor raport eficiență/eficacitate înainte de a accepta eliminarea altor substanțe active;
 • Reincluderea pădurilor realizate prin fosta măsură 8.1 la înverzire;

4. Modificarea în regim de urgență a Ordonanței 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

 • introducerea tractoarelor agricole și forestiere în categoria vehiculelor lente;
 • continuarea înregistrării la Primărie a tractoarelor și celorlalte vehicule lente;
 • exceptarea utilajelor și echipamente agricole folosite maximum 60 zile pe an în circulația pe drumurile publice, de la obligația realizării inspecției tehnice periodice;

5. Crearea și aprobarea în regim de urgență a unei OUG/Legi care să reglementeze arendarea terenurilor agricole pe termen lung, în condiții echilibrate;

6. Concurență loială pe piață:

 • Interzicerea intrării/tranzitării României pentru mărfurile neconforme UE(Toate produsele agricole/alimentare care intră în UE să respecte minimul obligatoriu pentru produsele din UE);
 • Tehnologii de producție uniformizate de producție egale între produsele UE/NON UE(pe durata conflictului ruso-ucrainean, pentru țările riverane);
 • Stoparea tranzitului/importurile din țările care au transferat deja 150% din producția medie anuală de produse agricole, începând cu Republica Moldova;
 • Introducerea sigiliilor electronice pe bază de GPS pentru toate produsele agricole și alimentare care intră în România;
 • Completarea OUG privind implementarea sistemului de autorizare la export al Ucrainei pentru produsele agricole cu origine Republica Moldova, să se extindă lista, inclusiv cu produsele derivate din produsele primare prevăzute în Anexa 1 la TFUE și acordarea licențelor de import doar după ce se termină stocul din țară sau plătind taxe vamale;
 • Verificarea aplicării prevederilor Ordin ANAF 3477/2013, prin care în mod repetat se transportă și comercializează cantități mici de produse agricole de până la 300 euro(tranzit vamal personal ocazional). Ex: 600 kg tărâțe cu 0,2 bani, de către 2-3 persoane într-un mijloc de transport, se ajunge până la 1800 kg pe transport;

7. Interzicerea amplasării parcurilor fotovoltaice pe terenurile agricole arabile fertile(categoria de bonitate I-V), productive din amenajările de irigații existente sau prevăzute în PNI, implicit dacă prin rapoarte/cartări care declasifică clasele de fertilitate, se schimbă categoria de folosință, etc;

8. Urgentarea convergentei externe a subventiilor acordate prin PAC la 100% până în 2028 și luarea tuturor măsurilor posibile pentru a avea un buget PAC post 2027 de minimum 1% din PIB-ul UE, iar dacă se pune problema integrării Ucrainei în UE, atunci este nevoie de 1,4% din PIB-ul UE, pentru a putea avea alimente de calitate la prețuri accesibile pentru consumatori;

9. România și UE să se opună aderării Ucrainei la UE până nu îndeplinește în integralitate condițiile pe toate sectoarele/capitolele sau să își asume dispariția politicii agricole comune și impactul economic asupra producătorilor/ cooperativelor agricole din Ro și statele noi;

10. Legislație pentru perdele de protectie agroforestiere, pentru dezvoltarea soiurilor și hibrizilor toleranți la schimbările climatice, boli și dăunători, pentru implementarea și operaționalizare Sistemului Național de Gestionare și Control Integrat al Riscurilor în Agricultură;

11. Îmbunătățirea Legii nr. 204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole și legislației pentru bonitarea habitatelor naturale din Europa pentru determinarea efectivelor animalelor sălbatice optime și asigurarea densității pe suprafață corespunzătoare pentru animalele carnivore/omnivore mari (Urs, Lup, Sacal Mistreț, etc);

12. Îmbunătățirea aspectelor legislative, metodologice privind declararea și înregistrarea calamităților;

13. Acordarea subvențiilor aferente exploatării terenurile agricole care au de încasează mai mult de 5000 euro, doar prin intermediul persoanelor juridice;

 • Acordarea de subvenții aferente exploatării terenurile agricole doar pentru persoanele fizice care sunt membre în forme de asociative cu rol economic;

14. Taxarea inversă pe toate tranzacțiile.

15. Reintroducerea facilitatii in agricultură, neplata CASS.

Related Articles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button